Featured

Min intention er at fortælle historien om mig selv – men i små bidder.

Den kan godt slå folk lidt af pinden… Så hvis du er klar så kan du følge med her på bloggen og måske blive lidt klogere på dit eget liv, på din egen historie og din egen proces.

Hele livet er en proces.

Fra fødsel til død – vi er alle sammen i proces og vi har alle muligheden for at forandre det vi ikke kan li’.

— Mona Kjærulff Hansen

Det første indlæg her vil jeg gerne rette mod begyndelsen. Ha-ha, ja hvor fanden ellers. Du skal bare vide lidt om mit udgangspunkt for at have haft det her liv, med alle mulige forfærdeligheder og alle mulige skønne øjeblikke og kærlige mennesker. Alt noget der har påvirket min måde at håndtere det hele på og min måde at være i verden på.

Idag er jeg et ret roligt menneske, med stor tålmodighed og en markant større kærlighed til andre mennesker end jeg før har haft.

Jeg er født som en uønsket graviditet. Jeg er lige under spærregrænsen og fra 1960. “Før aborten den blev fri”, som Kim Larsen synger. Ikke at min mor ikke ønskede lige præcis MIG – men altså det var et ubelejligt tidspunkt hun blev gravid på. Så du forstår nok at det ikke handlede om hende og mig som mennesker men det handlede meget om den måde jeg blev undfanget på og de vilkår min mor og far havde på det tidspunkt.

Min far havde lige sat sig som selvstændig Maler og min mor var hjemmegående, som det var mest almindeligt at kvinder var dengang. De hutlede sig noget igennem livet. Min far drak alt for meget og min mor levede et ensomt liv i København, lang fra sin familie i Horsens. Hun havde kun få veninder og var henvist til jobbet som vicevært og pasning af min bror, som er to år ældre end mig og så kom jeg.

På det tidspunkt jeg blev født havde de knap nok til saltet til et æg. Min mor har fortalt mig at de brugte kaffebønnerne to gange, og at hun kogte bleerne i en stor gryde i køkkenet. Hun har beskrevet for mig hvor slemt det lugtede og hvor meget hun hadede det. Og jeg kan kun forestille mig hvor hårdt det må have været.

De boede på Sindshvilevej på Frederiksberg. Siden kom de til at bo i Hostrups Have og efterfølgende byttede de den lejlighed med en kæmpe herskabslejlighed på Kochsvej I teaterkvarteret på Frederiksberg. De steg i graderne, i hvert fald på boligområdet og økonomisk.

Nå men – tilbage til min undfangelse. Altså der var meget alkohol i min fars liv, og historien er at han kom fuld hjem og tiltvang sig adgang til sex med min mor og vupti, så var jeg på vej. I hele mit liv har det været en ufortalt del af mit følelseunivers at jeg kunne mærke jeg var uønsket. Det blev egentlig først sagt højt da jeg var teenager og gerne ville sove hos en kæreste. Jeg har været omkring 15 år og havde Torben på 21. Han så gerne at jeg sov hos ham, men det måtte jeg ikke. Lige som jeg heller ikke måtte overnatte hos veninder op gennem skoletiden – noget jeg aldrig har fundet helt præcist ud af hvorfor, men jeg har da nogle anelser og fatasier om det. mere om det senere. Den situation der opstår er jeg vil gerne sove hos Torben, og min mor siger nej. Vi har en diskussion og jeg ender med at sige at det hun er så bange for skal ske, det kan foregå i det store spisefrikvarter – at det intet har at gøre med hvor jeg sover. Hun bliver rasende og hvæser ud gennem tænderne: “Du skulle have været en plet på lagenet, i stedet er du blevet en plet i mit liv” – “Det er hvad din fars druk har gjort”

Jeg er lammet. Jeg kan ikke røre mig og min hals snører sig helt sammen. Hun rejser sig vredt fra stolen og snerrer. “Gør hvad du vil, du er alligevel ligeglad med mig”

Jeg gjorde det ikke – sov hos Torben. Jeg blev bekræftet i at jeg ikke havde været velkommen, at det jeg ofte havde mærket hele min opvækst sammen med min mor var rigtigt. Hun ønskede ikke jeg var der. Og det er mit udgangspunkt, og senere i mit forløb hos forskellige terapeuter, under min uddannelse til terapeut og gennem mit arbejde, er det blevet tydeligt for mig at jeg på ingen måde har været alene. I min generation er vi mange uønskede, alene fordi der ikke var et valg.

Det kom til at præge mit liv i ret stor grad, og det var faktisk også det der gjorde at chancen for overgreb for mig blev langt mere present end den var hos andre børn.

Nyt år, mit perspektiv og noget om tillid.

Det er ikke gået ubemærket hen 2020. Ikke at særlig mange år gør det, men 2020 har især gjort sig bemærket overfor verden. Pandemien har raset, mange er døde af virussen Covid19 og mange har været meget syge. Nogle, blandt andet mig, har “bare” haft den som en almindelig influenza, med en lang restitutionstid efterfølgende. Det har ikke været nogen dans på roser, eller har det – for roser har jo netop torne og kan stikke noget så modbydeligt.

Hvad har det så budt på, eller budt ind med, at gennemleve en pandemi næsten i et helt år. Mange familier har omprioriteret livet, er kommet tættere på hinanden og set at der er andet der er vigtigere for dem end arbejde, fritidsaktiviteter, og det at være og leve i en bestemt kasse, som vores samfund gennem mange mange år har skabt til os. Vi har jo altid haft valget om at stå af ræset, og mange har gjort det gennem de sidste 25 år, men alt for mange hænger i, og hænger på (den) fordi det også har betydet at bo på en måde, som ikke tåler en svag økonomi, end ikke i korte perioder og det betyder at man SKAL arbejde, SKAL tjene en vis sum penge og SKAL leve op til enormt mange gængse uskrevne regler i samfundet. Jeg hylder dem der står af det samfundsbestemte og økonomisk funderede liv, dem der lykkes med at skabe sig et liv med udgangspunkt i behov, glæde og en her og nu strategi, hvor der er plads til kærlige indslag, børneliv og parforhold. Mange finder en vej i det, og får rent faktisk skabt sig et liv der er mere børnevenligt, bedre for kærligheden, i rolige fredfyldte naturskønne omgivelser.

Mette Frederiksen nævnte i sin nytårstale at provinsen skal have et løft, med flere nærpolitistationer og uddannelsesmuligheder, så man kan studere tættere på hvor man bor – det er en god ide. Så er der grobund for dem der gerne vil bo lidt udenfor byerne.

Pandemien har også skilt vandene på mange fronter. Konspirationsteorier har blomstret i en grad så der er taget drastiske skridt på flere sociale medier, for at undgå spredning af misk mask omkring hvem der styrer hvad – Bill Gates eller regeringen med illuminatis som chef og den slags sære ytringer. Alt baseret i mistillid til det system der gennem årtier er bygget op. Demokratiet er under lup, og det er ikke så skidt endda, men at udråbe folketingsmedlemmer til at være nærmest nazister er simpelthen så uordentligt at jeg slet ikke ved hvad jeg skal stille op med det. Der er en tendens, og den er desværre ikke helt ny, men en tendens til at de som har mistillid til deres omgivelser, også er dem der snyder systemet når de kan. Der er en tendens til, at det alt for ofte er laveste fællesnævner der danner basis for nye regler, nye lovgivninger og ny retning. Når vi kigger ordentlig efter, er de der føder og overlever i hverdagen på mistillid, dem som snyder og udnytter systemet for egen økonomisk vindings skyld, faktisk et fåtal ud af den samlede befolkning. Kunne vi som samfund finden en anden vej at gå, end at straffe de mange, for det de få udøver. Se bare hvor mange penge der er brugt på Inger Støjberg og hele hendes mærkelig måde at være i verden på. Med mistillid til de som er flygtet fra krig og ødelæggelse, de som søger hjælp og ophold, indtil de kan vende hjem igen – se lige hvor meget krudt der bliver brugt på høring efter høring og nu måske en rigsretssag. Hvorfor bliver hun ikke bare fyret, og så kunne de midler måske være gået til nogle af de flygtninge der har så meget brug for hjælp, fysisk, psykisk og på alle måder – kunne det ikke være en måde at fortælle Inger at hun er galt på den, at rent faktisk hjælpe de mennesker. Mennesker, der som hende og Palludan spreder had og mistillid, dem synes jer er svære at rumme. Jeg prøver virkelig, det gør jeg – men det er svært.

“Jamen hvorfor prøver du at rumme dem Mona?” Ja det kan du spørge om, men det er fordi jeg ikke vil være en del af problemet men en del af løsningen – også en sætning der er blevet gentaget mange gange i løbet af 2020. Hvis jeg er med til at sprede mistillid og had, så er jeg ikke bedre end dem. Jeg nægter at leve mit liv uden tillid til det menneske ved siden af mig, overfor mig eller bag mig. Jeg har tilbragt en stor del af mit liv med manglende tillid til mine omgivelser. I årevis troede jeg ikke på at nogen ville mig det godt, at alle var ude efter mig… Der levede jeg et kummerligt liv, indtil jeg slap “anklageskriftet” jeg havde bygget i mit hoved, som havde fundet vej til mit hjerte. Jeg valgte at tilgive dem alle. Ikke kun mig selv, men alle de som gennem årene har gjort mig ondt. Det har taget tid, det har det – men mit liv er blevet så meget bedre med den kærlighed, omgående tilgivelse og den rummelighed det bibringer at gøre det. Tilgivelse handler ret beset ikke om de andre, men om selv at slippe byrden, som det er at holde fast i anklagen og det den gør ved dig. Smerten der følger med hele tiden at huske på hvem der gjorde dig ondt – det kan ikke betale sig, og skal man være millimeter demokratisk beregnende, så vinder skurken i det regnskab. Slip det fri, tilgiv dem og se og mærk at det giver dig luften og kærligheden tilbage i dit indre.

Vil du være med til at indgå en aftale om 2021. Ikke et nytårsfortsæt, eller andet der på den måde er tidsbestemt, men skal vi ikke aftale at tillid skal være et bærende element i fremtiden. At tillid og kærlighed skal være det vi går videre med. Jeg mener, hvis du og jeg gør det, så smitter det til naboen og til dem du stå i kø med i supermarkedet. Sammen kan vi sprede et budskab om at vi alle gerne vil hinanden det godt, at de folkevalgte politikere gør deres bedste (selv om de også klumrer i det engang imellem) så er de der jo alene fordi du satte dit kryds et sted hvor du tænkte det gjorde nytte. 2021 er kommunalvalgets år, sæt dit kryds der hvor du tænker det er et menneske der vil det gode, en som går dit ærinde med det gode – og ikke en der markedsføre sig ved at nedgøre eller udskælde andre mennesker.

Skal vi ikke aftale at gøre det lidt bedre – som Nyrop sagde engang i sin nytårstale. Jeg vil i hvert fald arbejde videre med mig, i kærlighedens fodspor, i tillidens navn og i troen på at inde i os alle bor der en sjæl, et lille barn om du vil, som blev født med et rent hjerte og en smuk sjæl, hvor kun kærligheden kan herske.

Sidste men ikke mindst på en lidt mere privat note. 2020 blev året hvor jeg tog livtag med Ballerup Kommune og en ledelse der fralagde sig ansvaret for det dårlige arbejdsmiljø. Jeg har anmeldt dem til arbejdstilsynet og ligebehandlingsnævnet og så må vi se om det har nogen effekt – til jer der stadig er i Ballerup, jeg håber i vil fortælle mig om det hjalp, for jeres tavshed gjorde det bestemt ikke lettere… Du kan læse mere om det her: https://sydhavnsmamma.com/2020/12/01/den-er-lang-den-her-haber-du-vil-laese-med-alligevel/

Jeg blev headhuntet til et nyt job, og Tak for det Randi Tang og www.Dankbar.dk jeg skal nok falde til. Dankbar er et sted jeg i mange år har haft samarbejde med og haft stor respekt for. Der er et uforligneligt miljø hvori man arbejder for og med de unge der har det svært. Og det er FOR de UNGE. Der er ingen der tager pauser FRA de unge – vi er sammen om at skabe udvikling. Jeg ved jeg bliver dygtigere af at være der, og på den rejse forhåbentlig også hjælpe et par stykker eller 10.

Jeg øver mig på at bage surdejsbrød. Det begyndte jeg på i efteråret 2018 – jeg øver mig stadig.

Jeg udgav en bog. Eller, ikke bare en bog, men BOGEN som jeg har talt om de sidste 25 – 30 år. Nu er den der til alle kan læse. Det er blevet en anden bog end jeg troede, men sådan er det jo som bekendt med så meget. Den er blevet godt modtaget, der er gode anmeldelser og jeg er både stolt og glad. Bind 2 er på vej – og kender du et forlag der ikke skal have penge for at udgive, så peg gerne i min retning.

Min gamle mor hænger på endnu. Hun er lige blevet 88 år og hendes demens svinger hende ud og ind af virkeligheden. Vi omkring hende er blevet dygtige til at være med den virkelighed hun nu har. Nogen gange skal man virkelig gøre sig umage for at forstå den…

Mine skønne døtre er her i mit liv, med hele deres liv. Stadig lærer jeg så meget af dem, knuselsker dem og har dejlig meget kontakt med dem – jeg er for evigt taknemmelig fordi vi fandt hinanden. Universet bar jer frem til mig.

Sidst men ikke mindst, mine dejlige veninder, der hele tiden minder mig om hvor langt jeg er kommet, som spejler mig og ser mig som det hele menneske jeg er. Jeg håber du også har sådan nogle omkring dig i dit liv.

Så kommer der ikke mere i denne omgang. Gå med fred og kærlighed. Med tillid og tilgivelse hånd i hånd, vis verden hvem du er i dit hjerte – så skal det nok gå alt sammen.

Kærlig hilsen Mona

Den er lang den her… Håber du vil læse med alligevel.

INGEN BILLEDER, INGEN FORSKØNNELSE, INGEN NAVNE NÆVNT. KUN DEN ALLERSTEDS NÆRVÆRENDE SANDHED – MIN SANDHED, OM DET JEG FIK MED MIG UD FRA KNAP 2 ÅR I EN KOMMUNE – JEG TÆNKER IKKE DET HER ER DEN ENESTE KOMMUNE HVOR DET ER SÅDAN. OG JA JEG SKRIVER EN OPFØLGNING…

I alle lagene af #Metoo, med alle de forfejlede overfortolkede benyttelser af de begreber der knytter an til debatten, som eksempelvis begreberne sexisme, overgreb, voldtægt, seksuelle krænkelser, forulempelse, grænseoverskridende adfærd og så videre, der er sikkert flere i samme boldgade, mærker jeg en langsom afdækning af hvordan det landskab ser ud inde i og rundt om mig.

Ikke mindst fordi jeg i de seneste måneder har deltaget i et Kafkask drama, i den kommune jeg frem til 30.11.2020 har været ansat i. Jeg blev hovedpersonen i et (tilsyneladende) selvskabt drama, uventet og uden selv at vide, at jeg sagde noget, eller vide helt hvad det var jeg har sagde, der kunne foranledige at jeg skulle indkaldes til en tjenstlig samtale, hvilket jeg blev d.19.10.2020. 

Før det skete, mente jeg at have gjort noget godt, min pligt om du vil, med den viden jeg sad inde med.

Af helt personlige årsager, og blandt andet fordi jeg har haft en tydelig følelse af at hvis jeg sagde noget om det hele før min ansættelse ophørte, kunne det få andre konsekvenser end bare en mistet løn, og derfor har jeg ventet til nu med at åbne op offentligt, bruge min ytringsfrihed, fordi jeg som menneske har haft brug for den sidste løn tikkede ind, og før dét skete var jeg i risiko for at blive bortvist og måske også i risiko for andre ting, og så tager de lønnen med. 

For nu ikke at komme til at træde på endnu flere fødder i mine bestræbelser på at gøre tingene ordentligt, og dele min viden med den omverden jeg mener bør have den, ændrer jeg i det følgende navnene på alt og alle. Også for at undgå at blive injurierende – så altså ingen navne, i en kommune der hedder Labberup. Det kan fremstå en smule humoristisk, eller måske endda latterliggørende, og til det har jeg at bare sige at der er fandme også en tragikomisk vinkel på hele miseren, men det er ikke tilsigtet at gøre det hverken humoristisk eller latterligt, og for mig har det været ganske alvorligt, at være udpeget til at være krænkende og chikanerende af EN af mine kolleger i en flok, hvor jeg ellers troede jeg kunne stole på dem alle – altså som i, de havde min ryg i den her sammenhæng, hvilket jeg fik af vide – helt bogstaveligt af min AMR. 

Sådan har virkeligheden vist sig ikke at være, og kommunen valgte at tage hele historien ret let vil jeg sige, nu de havde mig som ”Prügelknape.”

Den anden side af det her, er det der bor i mig. Den måde at blive behandlet på, er nemlig ikke fremmed for mig, og kan spores helt tilbage til min barndom. Så med fare for at du finder ind i min historie og pludselig mener at jeg er en smule skør eller andet, så kan jeg afsløre at jeg hele vejen har fået psykologisk hjælp til at håndtere og skille alt det her ad. Det har aldrig været min hensigt at skade nogen, udstille nogen eller opnå noget til egen vinding… Eller den slags. Jeg har alene handlet fordi der dels er nogle mennesker i organisationen, og nogle mennesker der søger hjælp i organisationen som er ramte. Og det kan jeg ikke sidde stille med. Så for alle dem der ikke selv råber op – så gør jeg. Om det er historierne der er usande, eller manden der har uhensigtsmæssig adfærd, er mig egentlig ligegyldig, det skaber et dårligt arbejdsmiljø uanset.

Det har alene været mit ærinde at oplyse om en dårlig og usund kultur i en afdeling, i en kommune hvor opgaven er at hjælpe andre mennesker, et bedre sted hen i deres liv. Jeg tillader mig at spørge: ”Hvordan lader det sig gøre i en kultur der er så usund, at man end ikke tør påpege uregelmæssigheder i sagsgange, samarbejdsrelationer eller strukturer, uden at frygte for sin ansættelse, sin leders vrede eller magtmisbrug, eller for fremad at få alle lorteopgaverne?”

Siden min ansættelse i Labberup Kommune 01.05.2019 har jeg ved selvsyn oplevet denne kommunes arbejdsmiljø helt tæt på. Da det er en afdeling i kommunen hvor der arbejdes med familier, børn og unge taler vi her om det psykiske arbejdsmiljø. Internt i afdelingen har man de senere år ansat nye kræfter, og fra historierne i kulissen kunne jeg godt høre fra starten af, at det handlede om at man for nogle år tilbage havde ansat en Djøffer til at rydde op, og skabe besparelser i dette afsnit af Labberup Kommunes organisation. Da jeg blev ansat i en ekstern afdeling, på en anden matrikel end rådhusets, kunne jeg heldigvis være på afstand af historierne og fokusere på den opgave jeg var blevet ansat til. Jeg var virkelig glad for mit nye job, der var gode faglige udfordringer, en nyoprettet stilling hvor jeg selv skulle være medskabende på indholdet, og udsigten til en fast månedsløn, selvledelse i arbejdstiden og søde kolleger jeg kunne snakke om stort og småt med, gjorde at jeg tænkte at alt var godt.

Der ansættes samtidig med mig en ny leder på den store matrikel i Labberup kommune, som skal lede hele tilbuddet og formedelst gøre arbejdet mere effektivt, og skabe en ny sammenhæng i tilbuddet. Her må jeg bare tilføje at jeg fra første håndtryk fik kuldegysninger, og med mit fintunede kropslige apparat og min indre bullshit detektor, med det samme mærke en dysfunktion hos manden de havde sat i spidsen for blandt andet den matrikel jeg var på. 

Det kan du læse mere om her: https://sydhavnsmamma.com/blog-feed/page/2/

4 måneder inde i min ansættelse, bliver vi alle på min matrikel kaldt til samling. Ledelsen fra den store matrikel i Lapperup Kommune kommer ud og meddeler os at der skal spares 23 millioner i indeværende og næste år og der kommer på den konto til at rulle hoveder. Blandt andet nedlægger man 3 lederstillinger, og skal afskedige 7 medarbejdere i det afsnit jeg hører ind under. Man vælger også at lukke det tilbud jeg er ansat i, hvilket i sig selv er helt meningsløst da tilbuddet løser en kerneopgave i Lapperup og faktisk med ret stor succes, nedlukningen vil betyde at min stilling som er helt nyoprettet, ikke længere er eksisterende. Jeg mærker tydeligt suset da tæppet trækkes væk under mig og min ny fundne glæde. Der går lige nogle dage med kollega snak, frustration, undren og også en del vrede. Bevares ret skal være ret, og besparelser er et vilkår når man ansættes i en kommune, og der er mange måder at gøre det på og præsentere det på. Den måde de valgte at gøre det på i Lapperup var ikke særlig hensigtsmæssig. Man kan roligt sige at de smed 50 års viden på møddingen med nedlæggelse af 3 ledelses stillinger og de skabte uro og stress i medarbejder gruppen, med metoden de valgte. Altså jeg er ret sikker på, at ham de ansatte samme dag som mig, stod for forslaget til hvordan det skulle gøres, og egentlig havde jeg i dagene efter et eneste spørgsmål: ”Jeg fatter simpelthen ikke hvorfor de ansatte mig, for så 4 måneder senere at spare det hele væk.” ingen ville svare klart på det, men de ville gerne lyve og sige at de ikke havde vidst det stod så alvorligt til med finanserne – til det siger jeg bare BULLSHIT – for hvis det er sandt så er der da nogle af økonomerne der skal på kursus eller noget…

Jeg har en sygdomsperiode (læs blogindlægget der linkes til ovenfor) og er derfor ikke med til julefrokosten, hvor jeg forstår på efterfølgende samtaler og kolleger der banker på døren til mit kontor for at blive de briefet, at bølgerne hos især to mandlige ledere er gået højt. Der er drukket igennem, den nyeste leder taler højt om en liste med alle de unge singler som han nok ved hvad han vil gøre med, og den anden leder danser utilstedeligt tæt med en teamleder, altså en på et magt niveau under, og der bliver også snavet igennem, hun er så tilsyneladende selv med på ideen, men det fortæller noget om hvilken slags leder vi har med at gøre, synes du ikke? 

Igen skal det understreges at jeg ikke selv er til stede, disse fortællinger kommer til mig efterfølgende dels i forbifarten, i frokostpausen, og i et lukket rum bundet af tavshedspligt. Men der er mange der føler sig forulempede af det de har været tilskuere til. Tilliden til ledelse kan efter denne julefrokost ligge på et meget lille sted, og bevidstheden om at når mandagen kommer, skal de lade sig lede af disse to mænd gør ikke noget godt for nogen.

Den senest ankomne leder går dog så langt over stregen, at han bliver ført ud med at fast tag i albuen samme aften. Han kommer ikke igen på arbejdspladsen og det er endnu ikke alment kendt om han blev fyret, blev gået, blev bortvist eller fik muligheden for selv at sige op. Der er spekulationer om hvad der siden skete, som i skrivende stund så småt er ved at dø ud, men nu er der også snart gået et år.

Den anden ledelsesperson, får en irettesættelse – det er det historierne fortæller, det er det fortællingen i afdelingen, går på. Men reelt er der ingen andre end de som har været direkte involverede der ved det – man praktiserer på ledelsesniveau øvelsen ikke at tale om det – og det ved jeg, af helt personlig erfaring er en rigtig rigtig dårlig ide. 

http://monak.dk/forfatterskab

Nå, men efter nytår 2019/2020 hvor jeg også så småt vender tilbage til mit arbejde, fortsætter disse fortællinger med at lande i mit øre. Jeg får dem fra mange forskellige medarbejdere og kolleger. Der kommer en midlertidig leder, som egentlig er en dygtig fyr der er gået på pension og blot tager lidt opgaver i en privat praksis, en som Labberup kommune kender i forvejen fordi han før har været leder i kommunen, og derfor også kender hende der er Centerchef og mange andre ansatte. Han er en god mand og det er også ham der ender med at støtte mig i at flytte fra den ene matrikel til en anden, hvor jeg sådan lidt ind ad bagdøren får opnormeret et familiehus og ansættes som familiebehandler i en fast stilling. Lad mig tilføje at ingen fra den eksisterende ledelse tager ansvar for mig som medarbejder, ingen spørger mig hvad vil du eller andet. Jeg tager selv den opgave på mig, at finde en vej i det her rod. Altså det er jo fint nok, men jeg synes det er en kæmpe ansvarsfralæggelse, allerede der møder jeg den del af Labberups DNA om ikke at tage ansvar for det det egentlig handler om, men skøjte på overfladen og kun tage de mindre indgribende ansvar på sig. Jeg kommer også i tanke om hvorfor det egentlig var jeg blev selvstændig og ikke ville arbejde i en kommune.

Videre i historien, kommer Sofie Linde på banen i medierne. Hendes tale hvor hun fortæller om den DR medarbejder der ”tilbød” hende at hun da kunne give ham et blowjob og ellers… sætter gang i hele ”Metoo” debatten igen. Det siges at debatten tages til et helt nyt niveau, idet Sofie påpeger at det handler om den kultur der er, og ikke om manden. Lidt lige som det jeg ender med at forsøge at gøre i Labberup Kommune. 

Og fortællingerne fra Labberup familieafdeling fortsætter med at lande i mine ører. 

  • ”Han er så ubehagelig, sådan du ved klam. Står helt tæt på og man kan mærke han snuser ind.. Adr!”
  • ”Jamen man ved bare, at når han siger noget, så skal man klikke hælene sammen og gøre det, ellers får man alle lorteopgaverne.”
  • ”Ej men helt ærlig, så sidder han der og flirter hen over bordet med xxxx xxxxx mens der er borgere til stede, det er så uprofessionelt og faktisk ulækkert. Jeg følte mig helt grænseoverskredet i det møde:”
  • ”Jamen Mona, det kan da ikke passe at han bare kan råbe på den måde ad mig. Jeg ved helt ærlig ikke hvad jeg skal gøre.”
  • ”Jeg så det på afstand, han råbte bare – hun græd og løb ud. Nu er hun sygemeldt med stress. Jeg tror desværre ikke hun kommer tilbage…!”

Og det fortsætter i den dur. Oveni de fortællinger der er fra julefrokosten hvor der udtrykkes mistillid og at mange har følt sig forulempet af hans adfærd.

Jeg har en baggrund som selvstændig social konsulent og familiebehandler hvilket betyder et ret stort netværk. Og som i mange andre brancher så flytter medarbejderne sig også rundt i kommunerne, afhængig af hvor de lige bor, hvor der er gode stillinger, avancementer og alt det. Så mange i mit netværk kender også til de personer der fløjter rundt på ledelsesniveau, uden besvær fra den ene kommune til den anden, og på en eller anden måde aldrig kommer til at stå til ansvar for deres gerninger – altså de uheldige af slagsen. Og jeg møder á og til mennesker på gaden, der spørger som man nu gør når man løber på hinanden: 

Tidligere samarbejdspartner: 

”Nå hvordan går det så med dig? Jeg hørte du var blevet ansat i Labberup Kommune…?”

Mig: 

”Ja – det er jeg også.”

Tidligere samarbejdspartner: 

”Nå okay er du glad for det, for jeg har hørt at xxxx xxxxx er blevet leder der – og det kan da ikke være godt?”

Mig: 

”Ja det er også sandt, du kender ham?”

Tidligere samarbejdspartner: 

”Ja for helvede… Men desværre ikke for noget godt. Klam fyr, helt igennem.”

Mig: 

”ja det er desværre også det jeg hører.”

Jeg har haft flere af denne slags samtaler, altså med folk der ikke længere arbejder i Labberup, eller som kender ham fra andre kommuner i DK. 

Efterhånden som tiden går, finder jeg det sværere og sværere fortsat at rumme de fortællinger der lander i mine ører. Jeg overvejer med mig selv, hvordan jeg kan gøre et eller andet.

På LinkedIn er jeg i netværk med mange forskellige mennesker, herunder også Direktøren for det hele i Labberup Kommune. Han spørger en dag ud på sin profil noget i stil med: 

”Hvad gør en klog i disse Sofie Linde tider, der er meget at se til og jeg tænker over hvordan man bedst kan agere?” (jeg har formuleret med egne ord, men det er essensen) jeg ser hans opslag og bliver inspireret til at svare ham. Jeg skriver nogenlunde følgende:

”Ja man kan jo starte med at se ind i sin egen organisation og trække på de erfaringer der ligger der. Jeg kommer gerne til en kop kaffe med gode ideer.”

Dagen efter er opslaget taget ned, jeg kan i hvert fald ikke se det. Jeg tænker lidt over det og beslutter mig til at skrive til ham i en privat besked. Det er vigtigt for mig at fortælle det jeg ved til en ledelsesperson som kan tage ansvar for de her ting. 

Med til historien hører det, at en kollega har fortalt mig at hun før har forsøgt at gå til Centerchefen i Labberups familieafdeling, men der fik hun at vide at, ”Det taler vi ikke om.” 

Med den oplysning er jeg naturligvis nødt til at gå et niveau højere op. Jeg skriver til ham i en privat besked. Fortæller hvad der lander i mine ører, hvem det handler om og hvordan det påvirker. Jeg afslutter med: 

” Du bestemmer jo selv om du vil gøre noget – men nu er du informeret 😌 Det var bare det…..” (Kopieret direkte fra LinkedIn)

Der opstår en dialog mellem os, og den ender med at han foreslår mig at gå videre til min arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og min tillidsrepræsentant (TR) med hele historien. Jeg vælger at lytte til hvad direktøren for det hele foreslår, selv om jeg faktisk synes han fralægger sig sit ansvar. Samme dag ser jeg, at den leder det handler om, er inde og kigge på min profil på LinkedIn. Det gør mig faktisk en smule utryg. Ovenpå alle historierne jeg har hørt, føler jeg faktisk jeg er blevet intimideret og har ikke lyst til at komme tættere på denne person – slet ikke.

I løbet af dagen viser jeg denne tråd fra LinkedIn og orienterer min AMR om forløbet indtil nu. Hun tænker lidt over det og siger at hun vil gå videre med det til de andre AMR repræsentanter, hun siger også til mig at hun synes jeg er modig, at medarbejderne på den store matrikel helt sikkert vil synes jeg er en helt og jeg bliver i hendes ordstrøm rost til skyerne. Samme aften ringer hun og er omsorgsfuld og oplysende om, at hun har bragt sagen frem til Centerchefen. Det har hun valgt at gøre, skal det siges, uden at spørge mig om jeg er ok med det.

Næste dag kaldes jeg til en samtale med denne centerchef (Som jo altså også ikke vil tale om det). Det bliver faktisk en god samtale, jeg har min TR med og vi går ud sammen og synes det er en god samtale. Den ender med at centerchefen siger: ”Jeg tager den herfra Mona.” Og jeg siger: ”Fedt, så er den ude af min skrivebordsskuffe.” Jeg går derfra med en god følelse, og tænker egentlig at den kollega der har sagt, om centerchefen at hun ikke vil tale om det må have misforstået det eller noget… Ja ja – sig bare jeg er naiv. Jeg tror på det gode i mennesker – stadig.

Vi er på temadag, og jeg kører hjem om eftermiddagen og er lettet over at det hele nu er håndteret. Jeg er stolt af at have stået op for mine værdier, for mig selv og for mine kolleger. Det er på en eller anden måde sivet lidt hvad der sker og jeg får tilkendegivelser om at jeg er modig, og ”skide godt gået Mona, jeg ville ønske jeg havde dit mod.”

Jeg arbejder videre. De næste 11 dage er fine. Jeg taler egentlig ikke om det, hvilket jeg heller ikke gjorde før jeg sagde det højt til ledelsen, men på en eller anden måde bliver der alligevel smidt benzin på bålet omkring denne leder. 19 oktober 2020 bliver jeg kaldt ind på min nærmeste leders kontor. Han fortæller mig, med en synlig ubehagelig følelse i egen krop, at jeg vil få en mail hvor jeg vil blive indkaldt til en tjenstlig samtale. Jeg forstår først ikke hvad det handler om. Jeg bliver handlingslammet, og stammer lidt uforstående overfor ham:

Mig: ”Men hvad handler det om?”

Ham: ”Det må jeg ikke sige, og jeg ved det heller ikke.”

Mig: ”Jamen, jeg forstår det ikke…?”

Ham: ”Nej – men det er den besked jeg har fået. Jeg skal også bede dig om at forlade familiehuset med det samme.”

Mig: ”Nå, okay så. Jeg skal fandme da opleve meget her i Labberup Kommune!”

Ham: ”jeg skal lige bede dig om numrene til de familier du arbejder med, så jeg kan aflyse dine aftaler.”

Jeg afleverer min telefon og koden dertil og tøffer ud af hans kontor og går hen for at pakke sammen og gå hjem. Kolleger ser undersøgende på mig, spørger hvad der sker, og jeg kan ikke sige andet end at jeg ikke ved det. Det var den mærkeligste dag i hele mit arbejdsliv. Jeg havde aldrig forestillet mig at jeg skulle opleve det. Men her var den så, den oplevelse. 

Eftermiddagen bruger jeg på at kontakte min fagforening, tale med min TR og prøve at finde ro, indtil den famøse mail kommer hvor jeg indkaldes. Usikkerheden er ved at æde mig op. Det utrygge rum jeg svæver i, hvor jeg ikke ved om jeg er købt eller solgt og heller ikke ved hvad det handler om. Da mailen kommer, føles det som at få en på skrinet – det har jeg også prøvet i mit liv – så jeg kender den følelse. Der står i teksten på indkaldelsen:

Baggrunden for den tjenstlige samtale er, at Labberup Kommune har modtaget en henvendelse om, at du har fortalt og inddraget kollegaer om, at der kører en sag mod xxxxx xxxxx xxxxx i forhold til magtmisbrug og sexualiserende adfærd. Dette anses for krænkende adfærd og chikane over for xxxxx xxxxx xxxxx fra din side, og vurderes på de foreliggende oplysninger som en tilsidesættelse af dine ansættelsesforpligtelser.  

(Direkte kopieret, navnet er indsat med xxxxx xxxxx xxxxx, kommunenavnet er ændret – jeg beskytter mig selv)

Så nu er det mig der er krænkeren, jeg er en der chikanerer…. Jeg er målløs, vred og virkelig ramt på mine værdier og den ordentlighed jeg altid har tilstræbt at lægge for dagen, i det jeg bevæger mig i, i livet. Jeg skal nu vente 2,5 dag på at komme til den samtale. Fagforeningen mener det er et meget tyndt grundlag, at de går efter at få mig ud. Da jeg fortæller at jeg er blevet headhuntet til en ny stilling tilbage i august måned, og faktisk har opsagt min stilling til udgangen af november, undrer det endnu mere. Så kunne de jo lave en undersøgelse og lade det blive ved det. Jeg var jo på vej væk, hvis det var det det handlede om. Det blev 2 meget lange dage for mit vedkommende. Jeg forsøger at kontakte min AMR men hun svarer pludselig ikke tilbage…?

Med til samtalen har jeg min fagforening og min TR som har stået mig bi gennem hele denne sag. Samtalen er med en afsnitsleder og en HR jurist. Jeg kender dem ikke. Centerchefen som er den der har sagt at jeg skulle til denne tjenstlige samtale, hun er på ferie – og fred være med det, men man kunne måske have ventet til hun var hjemme igen om tirsdagen, 5 dage senere? Men nej, det var vigtigt at gøre det. De damer som skal holde samtalen med mig, er tydeligt utilpasse. Jeg bliver vred og skælder dem ud, selv om det jo ikke er dem der har taget beslutningen, men dem der har valgt ordlyden, de skrev ”Krænkende og chikanerende” – og det er egentlig det jeg er mest vred over. At JEG bliver kaldt det. Der er helt sikkert nogen der trækker i snorene her, nogen som sidder på ledelsesniveau, som ikke er centerchefen. Jeg får gennem forløbet en tydelig fornemmelse af at hendes hånd bliver ført. Jeg kan ikke bevise noget som helst, men jeg er ikke i tvivl om at jeg bliver behandlet på denne måde for at de kan statuere et eksempel. 

Jeg bliver fritaget fra tjeneste og sendt hjem resten af min tid i Labberup. Med fuld løn. Jeg er rystet i min grundvold. Magtmisbrug får en helt ny dimension for mig, og efterfølgende taler jeg med rigtig mange der har oplevet lignende, både indenfor kommunale organisationer og også i det private erhvervsliv. Historier om hvordan pengestærke mænd bliver vrede når de får et nej tak til intimitet med en kvindelig leder, og derefter smadrer hele organisationen ved at trække de økonomiske midler ud de allerede har lovet, ved at lave ulovlige transaktioner alene for at ramme den kvinde der sagde NEJ.

Tilbage til Labberup. Jeg taler med min fagforening om at få endnu en samtale med Centerchefen. Bare for at opklare hvordan hun sprang fra: ”Jeg tager den herfra:” Til at indkalde mig til en tjenstlig samtale. Den samtale kommer ugen efter. Centerchefen har ikke mange ord til overs til mig. Hun fortæller at hun har lavet en undersøgelse som hun efter loven er forpligtet til, at den ikke viste at mine påstande holdt og at hun derfor ikke så andre muligheder end at sende mig væk. Jeg spørger hvordan hendes undersøgelse har været, og hun fortæller at hun har spurgt i tillidsværket, som er måske 6-7 personer ud af 200 ansatte. Jeg understreger igen, at ingen jo tør sige noget af frygt for den mandlige leders reaktion, og nu også med det eksempel hun statuerer med mig, jeg siger at jeg ikke finder det særlig lødigt med den empiri hun har samlet – til det trækker hun på skuldrene. Jeg siger videre at så er det jo sandt at man ikke kan gå til ledelsen…? Til det trækker hun også på skuldrene.

Samtalen slutter. Intet er ændret. Jeg er målløs.

Imellem tjenstlig samtale og den sidste samtale kontakter de familier jeg har arbejdet med mig, for at spørge hvordan de kan beholde mig. Det de også fortæller er at forklaringerne på at jeg ikke længere er der er forskellige, der lyves om min person og der er ikke noget jeg kan gøre ved det. Mit navn trækkes ned, og det er ikke ok vreden spædes op. Jeg kan intet stille op, jeg kan fortælle det her på bloggen, og jeg kan prøve at skrive en bredere fortælling om alle de andre historier der flyder til mig i forhold til magtmisbrug. Jeg har flere venner der fortæller om oplevelser både i toppen af dansk erhvervsliv, i kommunalt regi og i Ngo sammenhæng. 

Så en kæmpe tak, til Sofie Linde for at genskabe debatten, tage den til næste level. Men der er laaangt igen, der sker stadig alt for meget derude og der er alt for mange der vælger at lukke øjnene.

Jeg har talt med flere efter jeg ikke skulle komme på arbejde mere. Flere som stadig siger at de ikke tør stå frem af frygt for repressalier, af frygt for at miste deres arbejde. Men så længe at denne type af ledere kan cirkulere rundt i landets kommuner, at de når de så høvles ud, kan undgå at det står i deres sag, at den viden om dem gives videre – ja så vil problemet fortsætte. Så der er noget helt oppe på kommunalbestyrelses niveau der skal forandre sig, noget grundlæggende kulturelt og politisk i samfundet der skal forandre sig. 

Ham den anden leder der aldrig kom igen efter julefrokosten… Han er nu leder for et opholdssted for unge udsatte piger…. Jeg siger det bare!!!

Hvis bare en stod frem i Labberup Kommune, og understøttede min historie så ville han ryge ud. Jeg venter stadig på den ene…

Tak for du læste med her til, den var lang jeg ved det godt – men jeg har haft sådan brug for at fortælle det til verden. 

Mit motto har i mange år været: ”Du skal ikke finde dig i en skid.” og det holder…

Med det vil jeg ønske dig den bedste dag, og ønske for dig at du finder mod til at stå op for dig selv, og alle dem du omgiver dig med der har brug for det. Også selv om det kan have omkostninger. Det er det hele værd.

Jeg føler mig stærk, jeg mærker at mine værdier er grundlæggende og jeg ser mig selv som et ordentligt menneske. Og det er mere værd end alt muligt andet.

Alle mulige kærlige tanker

Mona

Mona

Hvor fanden skal jeg begynde? Jeg starter med at sige Tak og at glæde mig.

Så mange betragtninger og synspunkter om krænkelser, om sexisme, om magtmisbrug, om overgreb, om mænd versus kvinder og den anden vej rundt.

Det slår mig hårdt når nogen laver sjov med det, hele fænomenet omkring magtmisbrug og sex. det slår mig nærmest i gulvet når magtmisbruget i nogle sammenhænge kommer i samme kasse som sexuelle overgreb, som for mig er noget helt andet, og voldeligt der sker mod et andet menneske som ikke er enig i handlingen og som måske er et barn. Magt-(misbrug) bruges også til at få andre til at gøre ting, som ikke har sex som omdrejningspunkt, og det er både kvinder og mænd der gør det.

Faktisk er der en lovgivning der fortæller at Blufærdighedskrænkelse er forbudt og kan straffes med 2 års fængsel. Berøring er også blufærdighedskrænkelse. Faktisk er der en del skriv omkring det i straffeloven. En simpel google søgning giver den her:

§232 – Blufærdighedskrænkelse. §232. Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Det bliver uddybet og tydeliggjort hvordan man så definerer blufærdighedskrænkelse. Når det så er sagt, og at der er alt for lidt fokus på den del i medierne, og så er der jo faktisk ikke plads i fængslerne til de her forbrydere. For der er jo mange af dem, ser det ud til. Jeg har faktisk aldrig hørt om nogen der er straffet for den slags magtmisbrugende sexistiske adfærd, hvor man uanstændigt krænker et andet menneske. Jeg har til gengæld hørt om aftrædelsesordninger, og om mænd der fortsætter i nye stillinger, uden at det bliver videreformidlet (Læs: At tage referencer) at de ikke kan opføre sig ordentligt.

Det er interessant at mange af de tekster jeg finder omkring Blufærdighedskrænkelse retter sig mod gerningsmanden, det er vigtigt at have en god forsvarsadvokat og det handler om omstændighederne i sagen, og mindst mulig straf… Det får sgu da også sat en tankerække i gang, eller hvad?

Det har været der i alt for mange år, grænseoverskridende adfærd fra mænd til kvinder. Mænd har ejet kvinder, helt tilbage i tiden. Vi er oppe imod århundreders kultur hvor kvinder ikke har haft ret til mange ting. Og i det perspektiv så går det jo frem kan man sige. Det er ikke så mange år siden at en kvinde skulle adlyde sin mand i ægteskabsløftet, elske ære og adlyde hed det, nu er adlyde taget ud – men stadig, det er ikke længe siden det blev brugt. Så jeg forstår godt den ældre generation der vægrer sig i denne debat, for hvornår er det så ikke okay at tage hvad man vil, hvis man i ægteskabet engang sagde ja til at adlyde…?

Nå; men der er mange refleksioner i den her debat, mange nuancer og mange kvinder der er gået før os i kampen for lige værd, lige stilling, lige løn, lige meget til alle. Så tak for det siger jeg, og tak til jer der går foran i nutiden. Det er fandme en hård vej at gå, der ligger ikke bare brosten og det går op ad bakke, men vejen er desuden belagt med glasskår, knive og pludselige udfald der ligger og lurer i skyggerne, i samtidens teknologiske væren i verden.

Det er den nye unge stærke generation af kvinder, i er fandme skabt af det helt særlige stof som jeres formødre udvandt ved at gå de første skridt og brænde deres BH på bålet, ved at stille sig frem og sige NU ER DET NOK med undertrykkelsen. Jeg hylder jer og i har min støtte hele vejen.

I er fucking seje og den her forandring i er med til at skabe er en af de store.

Så Tak.

Der er sgu snart så meget..!

Brinkman gør det klart at der er plads til at være offer. Pia kjærsgård synes ikke Sofie Linde skal være offer. Emilie Van Hauen råber af sit fjernsyn fordi Pia kjærsgård siger det til Sofie. Det kan være svært at holde rede på hvem der mener hvad og om det nu er de rigtige der mener det man selv mener og i det hele taget finde rundt i snart sagt alle slags måder at agere og tale på – hvad er ok og hvad er ikke. Er der overhovedet plads til at gøre fejl efterhånden uden at blive udråbt til et eller andet, eller beskyldt for at være på den ene eller den anden “krænkende” måde.

Emilie Van Hauen har fat i den lange ende her (Find det på facebook i hendes feed) der er ofre, og det er med til at definere hvem der er skurke. De gode og de onde. Sådan har det altid været og sådan er det stadig. Men skal vi ikke blive enige om at de der krænker og er skurke det er dem der gør reel skade på andre mennesker. Sjæleligt eller fysisk. Og dem det rammer er ofrene. Det er altså ikke det samme som at man bliver ved med at være offer eller skurk for den sags skyld. Jeg har mødt mange af begge dele. Og de har sgu alle sammen udviklet sig til et andet sted i deres væren og i deres liv.

I går så jeg en dokumentar om Sing Sing, et fængsel i New York. Der har de skabt en mulighed for at fangerne kan komme på college og få en uddannelse – mens de sidder i fængsel. Og det er de virkelig hårde kriminelle, de har taget liv og voldtaget. Det er sgu ikke for sjov. De er faktisk både ofre og skurke i en og samme person. Fordi de fleste af dem har haft en lorte barndom med tæsk, stofmisbrug og fraværende forældre. Og de kan forandre sig… Hvad så med dig Pia kjærsgård? Hvorfor kan du ikke? hvorfor er det så vigtigt for dig at shame dem du står overfor, tale ned til dem og holde så meget på at få ret, så du bliver blind for det potentiale for forandring der ligger lige foran dig? Jeg spørger bare, ikke at jeg forventer du svarer, men altså…???

Det at være ung i dag er ikke nemt. Jeg misunder dem på ingen måde, og fik jeg valget om at gøre om, få 20’erne tilbage, ville jeg takke nej. De skal forholde sig til et nyt tema næsten daglig, de skal vælge hvem de vil være i en verden hvor de bombarderes med holdninger, indtryk, måder at være på og rigtigt og forkert i nærmest alle sammenhænge, og jeg forstår godt at nogle af dem farer vild i det hele. Hvis så deres forældre måske også kæmper med hvem de er, eller hvad de synes – eller de måske er gået i en retning som de egentlig ikke selv kan stå inde for, eller de havde virkelig travlt da børnene var små og nu hvor de er blevet unge mennesker kender de dem ikke rigtig.

Der er så mange tusind facetter af livet og det er godt nok svært at finde ro med at være sig, og at det er ok og godt og fint at være den men nu er, og når jeg i mit daglige arbejde taler med unge, så er det de fineste mennesker jeg møder, der godt ved hvem de er – egentlig – men de forvirres og bliver i tvivl om deres egne værdier, deres egne sår på sjælen. De bliver usikre på om det er ok at blive ked af det eller det – og det er altså faktisk en kæmpe stor lort som ligger der – skabt af sociale medier, medie åbenhed, af udviklingen i verden, af at vi kan se med når politiet skyder nogen i USA nærmest i real tid, samtidig med at der skal holdes øje med om nogen poster noget om en på SOME…

De værdier du skaber i din familie, sammen med dem du holder af, skal bære verden videre. Begreber som næstekærlighed, tilgivelse og overbærenhed kommer i baggrunden i så mange sammenhænge. Skal vi ikke sammen bære dem frem i lyset igen, sætte dem på dagsordenen, og undervise alle verdens “Pia Kjærsgårde” så vi kan forandre verden til det bedre, og komme videre fra overgebskulturen og shamingen, komme videre hen mod et mere og større kærligt hele – synes du ikke?

Skal vi ikke aftale det – Godt så.

Hav en dejlig uge.

Hej Sofie Linde. Det var godt sagt…

Kære Sofie. Det var godt du sagde det. Skide være med alle dem der siger “Tid og sted”, skide være med alle dem der siger det ikke findes, for du fik fortalt alle de andre at det findes. Du fik sagt det til familier, småpiger og drenge, gamle mennesker og sådan nogen som mig fik en hånd i ryggen. Tag ikke fejl af alle de lag du rammer her…

Der er de åbenlyse, de som på en arbejdsplads har været eller er ramt af chikane som du har, så er der dem der faktisk udsætter andre for det, uden at ane det er det de gør – “Ha Ha det er da bare for sjov” – menneskerne. Så er der dem som lever sammen med dem som gør det, for tro mig de gør det også derhjemme, der er det bare blevet en vane – en del af sexlivet. Og ved du hvad Sofie, så er der os – den gruppe som jeg er en del af. Og selv om mange vil sige at vi hører til en anden gruppe end den du tilhører, så vil jeg bare sige at de som er sexuelt forulempet, de som har været udsat for sexuelle overgreb, er blevet voldtaget, eller på en eller anden måde har været nødt til at ligge under for andres sexchikanerende (u)manerer, vi er også taknemmelige for du har sat fokus på det her – mere fokus på de sexuelle grænseoverskridende adfærdsnormer vi har været omgivet af i årtier.

Da jeg blev født var børneporno stadig lovligt. I nutidens retorik bruger man stadig ordet “Børneporno” selv om det på papiret slet ikke findes mere. Sex med børn er overgreb, det er vold, grænseløst klamt og helt uden for det normale. Så lad os også åbne den skuffe med dine udtalelser.

Det ser ud til at befolkningen har lettere ved at tale om chikanen på arbejdspladsen, end de har ved at tale om overgreb. Det at være og føle sig krænket, er efterhånden også trukket et sted hen hvor det for os, som virkelig, og jeg mener VIRKELIG – har været krænket, er blevet en lidt grødet masse. Lad os ophøje sexchikane, lad os brede begrebet ud, lad os kalde dem det de er, dem der gør det… De er KRÆNKERE på lige fod med alle de andre der krænker. Bare lige for at sætte det på plads venner, og Sofie Linde – en krænker er en der udøver grænseoverskridende adfærd overfor et andet menneske.

Ifølge den danske ordbog betyder at krænke at begå overgreb mod nogens ære, selvfølelse eller lignende. Ordet krænkelse bruges til tider om seksuelle overgreb.

Bare fordi man kalder det noget andet, er det ikke bedre eller lettere eller mere acceptabelt. Det er stadig en sexuel grænseoverskridelse. Og jeg ved sgu ikke helt hvad de mener med den sidste sætning – at det til tider bruges om seksuelle overgreb.. Hvad fanden vil de ellers kalde det?

I går aftes holdt jeg oplæg i Landsforeningen spor. Rummet var så fyldt det kunne være med corona regler og alt det. Jeg delte scenen med Camilla Darre som har åbnet Center for Seksuelle overgreb, og sammen gjorde vi front mod vores private oplevelser. Vi bredte det ud, hvad det gør ved et liv, ved en udviklingsproces, ved et menneske at blive udsat for overgreb i barndommen. Ja eksempelvis skaber det voksne der udsætter andre for chikane….

Hav en dejlig tirsdag.

Et lille pip – Eller et stort brøl?

Mange socialforvaltninger omstrukturere for tiden. Der er nye toner her og der, og det betyder blandt andet nogen steder at man nedlægger handicapteams, og siger at alle skal ses på med samme øjne, alle sager skal starte samme sted. Ingen skal behandles forskelligt, uanset differentieringen i problemstillinger. Tanken er; at blive mere borgerrettede, borgeren i centrum (som om det er nytænkning), borgeren mere på banen og tage flere ting i opløbet så det slet ikke bliver til en “sag” i kommunen. Man distriktsopdeler, og tilknytter fagpersoner til distrikterne. Mon man kan slippe for at lave børnefaglige undersøgelser på den note? Eller man kan lægge ansvar ud til lærerne, pædagogerne og tilbage i familierne, når man på den her snedige måde holder store møder før man undersøger? Jeg spørger faktisk – hvad tænker du?

Hm….

Der hvor jeg har færdedes gennem snart mange år, har borgeren nu altid været i centrum, på den ene eller den anden måde. Synes egentlig aldrig de har været ude af centrum, men det har i mange henseender handlet om ringe eller i bedste fald mangelfuld sagsbehandling. Og det er ofte ikke sagsbehandlerne der ikke gerne vil gøre alt for at hjælpe, det er oftere en ledelse der sætter sig på nogle “Kloge” taburetter og mener de ligger inde med sandheden – hvert fald den økonomiske sandhed – og derfra handler de og laver nye strukturer, uden at tænke over hvor mange resurser det koster at gøre tingene på en ny måde, hvor mange mennesker (Borgere) der kommer i klemme i transformations perioden, og hvor mange medarbejdere der sukker højt, ryster på hovedet og siger: “Åh for helvede altså, nu havde jeg lige i samarbejdet fået skabt en god udvikling i den eller den familie!”

Omstruktureringer er næsten altid funderet i økonomi, en eller anden akademiker et sted opfinder endnu en dyb tallerken, som gør at vi kan spare de millioner vi fik brugt for meget sidste år. Nabokommunen ser de nye tiltag og tænker “Aha – måske kan vi også spare nogle millioner…?” og gør det samme. Monkey see Monkey do!

Og hvem er det reelt der betaler prisen på bundlinjen? Det er medarbejderen der igen skal til at skabe nye samarbejdsrelationer hen over midten, det er familier og børn der (Igen) skal forholde sig til en eller flere nye sagsbehandlere, det er børnene der venter på hjælp, som igen skubbes et stykke tid, for at skabe plads til de nye forandringer. Og så kan det godt være at man pakker det ind i “Mere borgerrettede forløb” men reelt er det spareøvelser. Som jeg ser det.

Jeg husker dengang man formede Bistandsloven som den hed. Da sociallovgivningen var ung og overskuelig. Dengang man reelt ønskede at hjælpe dem der var i klemme på en eller anden måde. Fanget i sygdom eller et liv med handicap, som var faldet ud af arbejdsmarkedet eller den slags, og man havde 1 sagsbehandler hver, uanset hvad problemet var, man gik op sagde sit cpr. nummer og fik en at tale med – den samme hver gang. Og nu er det desværre min oplevelse, at det er borgerne mod kommunerne, i en eller anden dum økonomisk battle, hvor det for kommunen handler om at bruge færrest kroner, frem for at se hvad der reelt er behov for, og for den der har behov for hjælp, handler om at blive set, hørt, forstået og hjulpet.

Og det er ikke fordi jeg ikke forstår udviklingen, det gør jeg. Jeg husker også mange fra min ungdom der udnyttede systemet, ragede til sig alt hvad de kunne på de spæde paragraffer, og de mennesker blev desværre laveste fællesnævner, de skabte et behov for at lave tillæg til loven, udvide loven og arbejde målrettet med at beskytte pengene, dine og mine skattekroner, så de som havde brug for hjælp kunne få det, frem for at det blev dem som var dumsmarte og udnyttede systemet fik mulighed for at malke det.

Loven er ændret mange gange siden, i et forsøg på at gøre det mere tydeligt hvem der er berettiget og hvem der ikke er… Det forstår jeg. Men som det er idag, ser jeg alt for mange mennesker der har behov for støtte, falde gennem hullerne, det er blevet en kamp og familier og børn er ofte henvist til at vente evigheder, eller slet ikke få hjælp – jeg ser også (jeg var med til mødet) at man bruger møde resurser (5 fagpersoner) på en 4 – årig der er sprogligt lidt bagud – men ellers er god til det hele (og det var ikke det første møde i denne alvorlige sag – mærk ironien). WTF…?

Nå men, det var så dagens lille PIP… Eller store BRØL – du læser det som du synes.

Hav en dejlig onsdag

Kærligst Mona

Nogen måtte fortælle det.

Der er så mange nuancer, dybt liggende forforståelser, måder at mærke og forstå på som du ikke kender hvis ikke du har prøvet det selv.

Det er ikke pænt, eller nydeligt eller smertefrit. Det går mere og mere op for mig at den fortælling jeg har skrevet ned, som er min fortælling om det liv der har været en del af mig, som ER en del af mig, for andre er en skrækhistorie af format. Mange af læserne af bogen “Og Ingen Taler om det,” læser den i små bidder. Fordi det er hårdt at læse. Nogle læser den i et stræk, fordi de skal nå ud på den anden side og vide hvad der sker med figuren Monica. Der er nogen der spørger “Men hvor meget af den er din historie?” med et undrende og lidt mistroisk blik spørger de. Og jeg svarer: “Det er min historie, med få dramaturgiske ændringer for at det skal hænge sammen, og ikke blive værre end det allerede er, længere end det er og for at det trods alt er til at holde ud at læse om. Det er sandt, hvert et ord er sandt – jeg ved det, for jeg var der.

Igår talte jeg med en kær veninde som sagde: “Det er skide godt du har skrevet den bog, for folk ved det ikke Mona, de ved ikke at det er sådan det er at vokse op med senfølger fra overgreb.” Nej det gør de nok ikke svarer jeg, vel vidende at det gør de ikke. Jeg bliver bare så overrasket over at det ikke er almen viden i den voksne del af befolkningen, at vi der er ramte (Hvert 4. barn i enhver skoleklasse…) lever her, i troen om at det her, det er noget alle ved. De ramte børn, dem der lever i det LIGE NU – de ved det heller ikke. De ved ikke hvad der kommer af pres, angst, ensomhed, betydningsløshed, kærlighedsløse relationer hvor de får sat sig selv op til flere overgreb – de vil også først opdage det senere – hvis de opdager det overhovedet.

Okay, jeg er ikke helt så blåøjet som jeg kommer til at fremstå her. Jeg har mødt forfærdelsen mange gange og det gør også at jeg i lang tid holdt op med at fortælle om dette og hint i mit liv, fordi mennesker generelt ikke har kunne tåle at høre – Sandheden. Og samtidig er der det her hemmelige fællesskab af senfølgeramte, os som lever der – når vi møder hinanden så er der øjeblikkelig genkendelse, og indenfor de første 10 minutter kan vi tale om en smerte så dyb og voldsom at det for andre er helt uforståeligt at det findes. Os der har været svigtet i så høj grad at vi mistede os selv i overlevelsens hellige navn. Os, der leder efter kærligheden i alt hvad vi møder, i alt hvad vi oplever – os der end ikke kan genkende den når den kommer, fordi dens ansigt var så grimt da vi troede vi så den første gang.

Jeg har skrevet en bog hvor det bliver beskrevet meget tydeligt, og grafisk – billederne vil tone frem på din indre skærm, og du kan måske aldrig slippe for dem igen. Men ved du hvad, vi er fucking nød til at tale om det her, fordi der stadig er nogle mennesker derude der ikke tror det er skadeligt at dyrke sex med et barn, eller slå et barn, eller udsætte et barn for alle mulige voldelige overgreb – sexuelle som ikke sexuelle. Omsorgssvigt er nøjagtig lige så skadeligt, men på en eller anden måde har andre mennesker lettere ved at forstå og acceptere det. Mennesker i almindelighed ved ikke HVOR skadeligt det egentlig er, selv psykologer der ved meget og kan meget, aner ikke omfanget af hvordan det faktisk er at være der, midt i lortelivet – med mindre de selv har prøvet det.

Jeg er kommet langt siden jeg var offeret, siden jeg slap den del af min indentitet og tog fat på livet på en bedre og sundere måde. og stadig har jeg i mit voksne liv mødt krænkelser og set dem for sent til at jeg ikke blev ramt, krænkelser så subtile og svære at få øje på, at jeg først i det terapeutiske rum bagefter fandt ud af at det faktisk var krænkelser, og at jeg var i min gode ret til at føle mig grænseovertrådt og krænket. Sådan tænker jeg det er for mange mennesker, også de ikke senfølgeramte. I mit daglige arbejde som terapeut har jeg en forpligtigelse til at holde mine egen temaer udenfor den behandlende relation, og det kan jeg også sagtens – jeg rammes mest når jeg møde en der er blevet sexuelt krænket, så må jeg nogen gange i klientstolen igen for at adskille min egen smerte fra den jeg skal hjælpe. Og samtidig bringer jeg også et møde ind i relationen til den jeg skal hjælpe som de ikke får andre steder. På samme måde som når en alkoholiker bliver hjulpet af en tidligere alkoholiker, men det kan altså kun ske hvis du selv er gennembearbejdet og behandlet efter alle kunstens regler. Sådan er det, og jeg ved at alle mine terapeut kolleger vil være enige med mig her.

Så du kan nok se at krænkelser for mig er noget helt andet end en noget med navnet på en is, eller noget med en statue. Krænkelser er noget langt mere alvorligt, og hvis ikke du ved hvad det er – så læs min bog, hvis du tør.

Jeg skriver på bind 2 af 3, fordi jeg gerne vil følge historien til dørs. Jeg vil også gerne tydeliggøre hvor meget det kræver af et menneske at rejse efter en krænket liv er levet, hvor meget det kræver at skabe et andet liv med et kærligt indhold, hvor meget det kræver at komme ind til kærligheden i sig selv, når den blev skåret i tusind stykker før den endnu var vokset helt frem. I skal allesammen vide hvor meget det berører de børn der fødes ind i den krænkedes liv, og hvor meget selvdisciplin det kræver ikke at rulle sig sammen i fosterstilling og blive liggende der, når livet igen og igen sparker dig i mellemgulvet og sender dig til tælling. Jeg vil også gerne fortælle at det lader sig gøre, så det er også en fortælling om håb, tilgivelse og indre kærlighed.

Jeg håber du vil hjælpe mig med at holde samtalen igang. Du kan jo eksempelvis starte med at læse min bog.

I september kommer jeg til Esbjerg bibliotek for landsforeningen SPOR hvor jeg skal tale om det kroppen fortæller. Jeg tror det er et lukket arrangement og du skal være medlem af foreningen for at deltage – men det er en god sag at støtte, synes du ikke?

Nå, det var bare det jeg ville sige på denne tirsdag morgen hvor jeg alligevel vågnede klokken 4 og ikke kunne sove længere.

Kærlige tanker

Mona

Krænkelser & Markedsføring…

Der er nu gået lidt mere end 2 måneder siden udgivelsen af min bog. Jeg oplever at mange har læst den, jeg har fået mange gode tilbagemeldinger, og alligevel er jeg ikke med på forlagets liste over dem der har solgt flest bøger… Jeg spørger hvor mange der er solgt af min bog, og de fortæller at de ikke kan sige det fordi det er mange forskellige platforme, men de kan godt have en liste med flest solgte – det hænger sgu ikke helt sammen for mig. Synes det er modsigende, så jeg har givet op med at spørge – jeg får samme svar hver gang.

At promovere sin egen bog synes jeg er en smule grænseoverskridende på en eller anden måde. Se Mig, Se Mig, skal jeg skrige fra tagenes top – og for sådan et relativt barndoms skadet menneske som mig, så går det faktisk langt ud over min opfattelse af hvem jeg er, langt ud over der hvor jeg synes jeg skal rette spotlyset hen. Og nåh ja, så er jeg jo vikset op i en familie hvor vi ikke talte om alt det svære, eller hvor det at gøre opmærksom på sig selv var okay. Så uanset hvad, så er jeg oppe imod både indre og ydre historier.

Hokus pokus Mona i fokus

Selv om vi jo lever i en tid hvor det er helt almindeligt at rette lyset mod sig selv, så har jeg det stramt med det. Who knew! Det er naturligvis også derfor andre af mine tidligere projekter ikke er kommet ud over rampen, uanset hvor gode de var, så skulle jeg stå frem og sige: “jeg er ekspert på det her eller det her” Og faktisk har jeg det også stramt med selvudnævnte eksperter. Niels Christian Barkholt (tidligere næstformand i socialrådgivernes fagforening, nu Social Talks manden – tjek det ud, virkelig godt projekt) præsenterede mig engang for en af sine venner som ekspert i seksuelle overgreb og senfølger. Det gav et helt gib i min krop. For selv om jeg ved virkelig meget, så har jeg det stramt med at blive kaldt en ekspert – endda selv om jeg faktisk er en slags ekspert i det felt.

Nå men på den note, hvis du læser med her på bloggen, så kan du se jeg har virkelig brug for din hjælp til at markedsføre min bog, for som medudgiver på et lille forlag, siger man ja til at gøre en del selv – så synes det min bog er værdig til en kommentar eller til udbredelse så siger jeg Tak for dig hjælp hvis du gør noget for det. Og kæmpe tak til alle jer der allerede har gjort det. Der er Bog reception d. 20.08 mellem 16 – 18 på Vang & Bar Ingerslevsgade 200 – Kom frisk, tag din journalistven med eller din forlæggerven eller nogen der er i bogbranchen som kan hjælpe mig, så bliver jeg rigtig glad og kysser dig lige midt på panden efter du har fået en ordentlig krammer. Tag også gerne en blogger med, en influenser hvis du kender en – Kom frisk – jeg er klar.

https://www.vangandbar.com/ tjek det ud her 😉

Så er der alt det her med krænkelser der suser rundt i verden, i medierne og i iskioskerne. Jeg er helt med på at man ikke skal krænke nogen, at de som føler sig krænket jo føler det, uden at andre kan bedømme om det nu er sandt eller falsk. For mig er krænkelser noget heeelt andet end noget med ord. Det er noget med SEX & VOLD – selvfølgelig er der også Psykiske krænkelser, det er der – det følger ligesom med i de der SEX & VOLD krænkelser – og derfra kan jeg sagtens snakke ind i dem der føler sig etnisk krænket fordi der tales om deres etnicitet på en uordentlig måde og fordi det er sgu ikke okay at tale nedsættende om nogen overhovedet – som i OVERHOVEDET IKKE – og derfra skal vi starte, hvis du spørger mig.

Det starter hjemme i andegården hvor du selv opholder dig, det starter med hvordan du taler til og om dig selv. Så kan man føre det videre til hvordan man opdrager sine børn, derfra hvordan man bevæger sig i samfundet, på sin arbejdsplads, i svære situationer der opstår i verden. Hvor åben er du, i hvor høj grad er du i stand til at sætte dig ind i andre menneskers situation? Forstår du at når nogen flygter fra en krig, så er det ikke for at komme til et andet land og genere andre mennesker? Forstår du at når en defineret etnisk gruppe i tusinder af år er blevet forfulgt og slået ned, at så handler det i meget høj grad om den måde blandt andet du bevæger dig i verden på? Ser du sammenhængene mellem din måde at være i verden på og det der sker på den stor klinge?

Min Morfar sagde altid, “Du skal være mod andre som du ønsker de skal være mod dig”, og “Der er aldrig en kande så skæv uden der er en hank til den…” – jeg synes det er gode ordsprog, der skaber gode grund leveregler. De er hermed givet videre.

Hvis du synes det giver mening så del min blog videre, tænker du det lyder fornuftigt eller kan du hjælpe mig med markedsføringen af min bog (Som i øvrigt handler om krænkelser) så gør det gerne… Du skal få kæmpe krammer og kys i pande.

Sådan en søndag som den her skal jeg på Kursus og blive klogere på at bruge Tarotkort – ja for sådan en er jeg også – der er nemlig mere mellem himmel og jord end det øjet kan se. Hav en dejlig søndag og vær kærlig overfor dig.

Mange kærlige tanker og hilsner

Mona

PS. Jeg synes heller ikke altid det er nemt at leve retlinet – bare til info.

Vold og overgreb, kærlighed og nærhed…!

Hos organisationen Bryd Tavsheden har de i den lukkede coronaperiode fået mange flere henvendelser fra unge der bliver udsat for partnervold end de ellers får. Der har været en nedgang hos krisecentrene i henvendelser fra partnere udsat for vold. Er det et tegn på noget eller er alt som det “Plejer”?

Hvis jeg i al ydmyghed skal komme med et bud på de her resultater, så tænker jeg at de unge der ellers lukker damp ud når de fester, og hænger ud med jævnaldrende, de har manglet det rum. Der har ikke været plads til at afreagere andre steder, og så går det ud over kæresten. Ikke at det retfærdiggør volden, men det forklarer fænomenet med flere henvendelser. For unge er forventningen ofte, at en kæreste skal kunne klare mere end andre, en kæreste er tættere på og forstår bedre… Og samtidig så er der alt for mange emotionelle blokeringer hos unge, alt for mange unge der tror de skal være perfekte, at de skal klare alt og samtidig føler de at de selv skal tage magten og være “stærke” i deres eget liv. Det er ikke enkelt og let at snakke om det her. Vold er en kompleks størrelse, om du er den er er for enden af den knyttede hånd som modtager, eller den der sender den afsted mod din kæreste.

På krisecentrene har de oplevet at henvendelserne har været færre, og for mig (og for alle andre) fortæller det faktuelt at de som er udsat for vold har haft sværere ved at komme ud af døren. De har så at sige været spærret inde med deres voldsudøver, og sådan ser det formentlig også ud for mange børn i voldsudsatte familier.

Lad mig afsløre for dig at det at snakke åbent om at være udsat for vold er et KÆMPE tabu. Stadig… Og ikke kun fordi der imellem offer og krænker er truslen om at “Hvis du siger noget bliver det værst for dig selv…!” Men også fordi at det er ualmindelig svært for andre at høre på historierne om volden, det er svært for mange mennesker at rumme at høre hvordan volden ser ud, og at vide hvad de skal gøre.

Det man skal forstå er, at hvis du i din opvækstfamilie ikke har haft et tydeligt billede af hvordan kærligheden ser udså er det svært at vide hvordan den ser ud når du selv skal være i et kærligt forhold, og så Kan vold og overgreb komme til at ligne kærlighed. Sætninger som: “Jamen det er jo bare fordi jeg elsker dig så meget” – “Jamen hvis ikke jeg kan får di er der ingen der skal have dig” bliver hverdag og til sidst tror du på hvad din voldsudøver siger til dig. Du bliver nedbrudt, bid for bid tager han/hun dit eget billede af hvem du er og erstatter det med det billede han/hun kan kontrollere. Og tag ikke fejl, det er to sider af samme mønt. Den der er voldelig ved heller ikke hvordan kærligheden ser ud når den har et sundt udtryk, præcis om den det går ud over.

Men hvad kan man gøre, spørger du? Man kan blande sig når man ser det i det offentlige rum, man kan sige til dem men ved er udsat for vold, at man er der hvis de får brug for en hånd, man kan udtrykke overfor den der udøver volden at man ser det, og sidst men ikke mindst kan man åbent og tydeligt støtte op om organisationer der arbejder mod vold, opdrage sine børn til ikke at udøve vold, og være en rolle model alle de steder hvor man færdes.

Desværre kan vi ikke tvinge nogen til at gå ud af et voldeligt forhold, før de selv er parat til det, vi kan heller ikke tvinge nogen til at arbejde med sig selv, hvis de tyer til vold, hvis de ikke vil, men vi kan opsøge vores kreds og snakke om hvad vold gør ved et menneske, vi kan skabe et rum hvor det er okay at tale om det, et rum hvor der er plads til os alle, også dem der “bare” gerne vil snakke – men ikke er parate til at gå, eller modtage behandling. Vi kan starte der, med ikke at fordømme dem der bliver i volden, men i stedet tilbyde dem støtte til at træde ud, når de er parate. Starte med at være nysgerrige og undersøgende overfor de som lever et voldeligt liv, uden at fordømme – og ja jeg mener faktisk også voldsudøveren.

Ingen i verden fødes onde. Ingen i verden fødes med en vilje til vold. Alle fødes med et rent hjerte og en smuk sjæl, og alle chancer vi får skal vi bruge på at fremelske det i det andet menneske ved at vise dem vores eget inderste væsen. Vi skal turde være sårbare, turde være med det svære og turde tage samtalen.

Det nytter bare ikke noget at vi ikke taler om det. Det der slår os ihjel, det der dræber kærligheden mellem og og det der skaber “Mørketal” og folk der ikke tør træde ind i lyset og sige “Jeg har brug for hjælp” er at ingen taler om det….

Jeg har skrevet en bog der hedder:

Og Ingen Taler Om Det.

som handler om vold, om årsager til hvorfor man bliver der og den handler om kærligheden der bor i os alle… også når den er usynlig.

Du kan finde den her:

https://www.saxo.com/dk/og-ingen-taler-om-det_mona-kjaerulff-hansen_haeftet_9788793927445

Læs mere om mig og bogen her:

www.MonaK.dk

Lad os tale om det…

Sommer, Coronatanker

Mona

Krisecentre, skattely og lidt andet…

I de senere år er der kommet flere krisecentre til. Det er jo godt… De fleste af dem er private organisationer som tilbyder ly til de som er på flugt fra vold – det er vist mest kvinder og børn der henvender sig, selv om der jo også er mænd der er i den situation. For ikke så længe siden var jeg ude og vejlede en kvinde der havde ophold på Lyngby kvindekrise center. Hun kunne fortælle at hun oplevede sig ekstremt presset til hurtigt at finde en anden løsning, at de som arbejdede der mest var frivillige og ikke havde en egentlig faglig baggrund i feltet hvor hun havde brug for hjælp, og at der var flere af de fælles opholdsrum hvor kvinderne ikke måtte opholde sig, fordi det skulle se pænt ud, og de ikke havde resurser til rengøring mm. Kvinden jeg talte med var tydeligvis presset. Ikke kun af sin egen livssituation, men også af det faktum at stedet der skulle beskytte og hjælpe hende, nærmest pressede hende til “Hurtigt” at finde en anden løsning…!!! Jeg har kendt denne kvinde siden hun var teenager og mener hendes udsagn er valideret.

Som en kvinde der har prøvet den her vej – ud af voldelige forhold – flere gange end jeg har lyst til at nævne her, (Læs min bog) vil jeg gerne sige STOP – for hede hule helvede – STOP – hvad foregår der lige. Når du lige er flygtet fra et voldeligt forhold, så har du formentlig allerede været i det alt for længe, dit nervesystem er helt oppe i alarmberedskab 24/7, som i hele tiden, og det er helt urimeligt at forvente at kvinder i den situation er i stand til at se klart, endsige mobilisere resurser til at finde GODE løsninger der er bæredygtige i en fremtid de endnu slet ikke kan se.

Når du er her, på det her tidspunkt i din proces, så lægger du asfalt mens du går. Lidt ligesom regeringen har gjort her under Corona pandemien. Fremtiden er ikke synlig og det er ikke muligt at svare på spørgsmål som: “Hvordan ser du at du kommer videre herfra?” – “Hvor længe tænker du at du skal bo her?” – “Har du andre steder du kan være?” osv.

Forleden var jeg i en tråd på Linkedin hvor man snakkede om §107 tilbud og det at planlægge en udflytning med det samme når man var flyttet ind, og min gode og kloge kollega Niels Christian Barkholdt udtalte at han syntes det også kunne bruges på kvinde krisecentre… Læs tråden her: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6666250740312350721/?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A(activity%3A6666023499087265794%2C6666250707747778560)

Og ja, måske vil nogle kvinder være i stand til at gøre det, men det er altså essentielt at kvinder der vælger krisecentre får TIDTID i sikkerhed fra volden, TID til at hele og samle sig selv, TID til at finde vej i sit indre kaos, før nogen spørger: “Og hvornår skal du så videre herfra?” – Jeg kan ikke sige det tydeligt nok. Mange af de voldsramte der går tilbage i forholdet, gør det enten fordi de er pressede af voldspersonen, eller fordi de bliver pressede andre steder fra – LÆS – Fra krisecentret eller familien.

Og så lige i en bisætning…. Er det fake news at der er nogle af de store virksomheder i Danmark der har søgt hjælpepakker? Jeg bliver sgu i tvivl om det er sandt. Et sted læste jeg at “Bestseller” hvis ejer har 30 milliarder kroner i banken/formue søgte… SERIØST – WTF…??? Kan det virkelig passe at sådan en mand ikke kan dykke i egne lommer for at holde sig oven vande og skabe plads til de små virksomheder som de næste år skal kæmpe for at overleve og oparbejde en slags kapital, hvis altså de overhovedet overlever…. Jeg bliver sgu så vred altså, over den der selvcentrerede egoistiske tankegang der alene handler om MIG MIG MIG og PENGE i egne lommer….. Og igen – jeg spørger er det fake news? Jeg kan ikke gennemskue det og orker ikke at gennemtrawle google eller andet for at undersøge det… Men helt ærligt, så er jeg sgu færdig med Lagkagehuset, og andre af de der der sætter deres penge i Skattely og unddrager sig det land som i første omgang hjalp dem igang…. Alene fordi de gik gratis i skole, fik uddannelse og ja fortsæt selv….

Ja, og mindst lige så vigtigt altså 🙂 så er der jo min BOG… Jeg er stadig helt oppe at køre over den er udgivet, og læs lige her under hvad et par af læserne syntes om den…

Taknemmeligheden flyder i mig…. TAK.

Du kan købe den her: https://www.forfatterskabet.dk/produkt/og-ingen-taler-om-det/

Vi snakkes ved her, på facebook eller instagram.

#ogingentaleromdet

SES Kærligst Mona